February 16, 2019

Det svenska spelmonopolet

 

Spelmonopolets vara eller icke vara har under en längre tid varit en het potatis i ett Sverige där det ena monopolet efter det andra avreglerats. Är det verkligen rätt att låta Svenska spel gå samma väg?

Sverige – den ansvarsfulla föräldern
I Sverige så har staten alltid varit mån om att skydda sina invånare ifrån livets onda frestelser. Spel och dobbel har alltid räknats till den kategorin, även om de skador som det åsamkar knappast kan sägas vara av fysisk art. Betänker man däremot de psykiska effekterna som spelandet har på individen så blir det genast mer förståeligt varför staten valt att lägga locket på när det gäller konkurrerande fysiska spelbutiker i vårt samhälle.

För mycket av det goda
Tillgänglighet ökar spelande, och för mycket spelande kan leda till beroende som i sin tur får en mängd konsekvenser för samhället i stort. Dels så får skattebetalarna betala spelarens behandling för att bli fri ifrån sitt missbruk. Men man måste även tänka på de bieffekter som uppstår då spelaren inte längre har några pengar kvar och börjar utföra brott för att finansiera sitt starka begär. Det är förstås ett skräckscenario, men det är ändå ett möjligt scenario och det händer faktiskt.

Men är det verkligen upp till staten att bestämma över hur vi skall disponera våra pengar? Och fungerar verkligen spelmonopolet på det viset att en spelare låter bli att spela om den fysiska spelbutiken är stängd? Kanske, om hon inte har tillgång till tekniken som krävs för att spela på nätet.

Den individuella människans frihet
Men hur var det med varje individs rätt att bestämma över sig själv? Dagens individ är betydligt mer självständig än hon var när det svenska folkhemmet hade sina glada dagar. Gränser har suddats ut och tekniken har utvecklats, vilket har gett henne oändliga möjligheter och all information hon kan tänkas vilja ha. Detta faktum gör att det sticker lite extra i ögonen på henne när hon inte får bestämma över något så trivialt som sitt eget spelande, speciellt när hon kan spela hur mycket hon vill på nätet. Individen ser det som förmynderi och hyckleri av staten att begränsa hennes möjligheter att göra något som hon ändå kan göra online. Och är det något som hon inte tycker om så är det att bli tillrättavisad.

Ny tid, nya människor
Spelmonopolet lever kvar i en tidsålder som det inte är anpassat för. Det fungerade bra när alla var nöjda med att befinna sig innanför en ram som erbjöd trygghet och säkerhet. I takt med att välfärden har blivit standard så har även människans behov och vilja förändrats. Trygghet ses som det normala stadiet, vår tids människa vill få ut något mer av sitt liv än att bara vara. Och spelmonopolet bryter mot hennes strävan att få det, om än i liten skala.

Statens kassako
I slutändan så ses spelmonopolet bara som en kassako åt staten, vilket sänker deras trovärdighet i folkets ögon eftersom de hycklar med motiven. Jag antar att pengar är viktigare än frihet, trots allt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *